#UngIDag-utvalget slo fast at oppveksten er preget av tradisjonelle kjønnsnormer, og at dette bidrar til å opprettholde kjønnsdelte utdanningsvalg. Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt.

Likestillingssenteret ber Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om at det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom og at kapittel 351 post 70 økes med 1 millioner kroner øremerket VIP (Viktig Interessant Person), som er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med utviklingshemming økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Den norske stat, og det norske samfunnet, lener seg på utvalg for å samle kunnskap. Derfor er det urovekkende at likestilling så å si aldri blir etterspurt i mandatene til utvalgene.

Alle kurs er gratis! Ta en titt, og se om du finner noe som er aktuelt for deg.

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

15. september er dagen for tidenes første pride-parade i Hamar. Blir du med?

Rapporten for levekårsstudien blant skeive på Agder er klar.

Maren Lundby sier at hun føler hun kunne vært likestillingsminister. Det er en bedre idé om likestillingsministeren vi faktisk har, sammen med kulturministeren bruker makten til å filleriste ut gammeldagse holdninger i skisporten, slik at hun kan få oppfylt drømmen om å fly helt til bunns i Vikersundbakken.

De fire likestillingssentrene kommer med felles høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget når de skal behandle representantforslag om seksuell trakassering.

I går ble forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. Igjen er det foreslått å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene med 2 millioner kroner. Det betyr en reduksjon på 1 million til Likestillingssenteret.
Vi ber nå politikerne på Stortinget om å fremme endringsforslag i budsjettbehandlinga slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.