Vi er på plass under Arendalsuka!
Vi er synlige med nytt materiell, og medarrangør på to viktige møter.

Maren Lundby sier at hun føler hun kunne vært likestillingsminister. Det er en bedre idé om likestillingsministeren vi faktisk har, sammen med kulturministeren bruker makten til å filleriste ut gammeldagse holdninger i skisporten, slik at hun kan få oppfylt drømmen om å fly helt til bunns i Vikersundbakken.

Likestillingssentrene ønsker møte om #MeToo og arbeidslivet med barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

De fire likestillingssentrene kommer med felles høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget når de skal behandle representantforslag om seksuell trakassering.

I går ble forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. Igjen er det foreslått å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene med 2 millioner kroner. Det betyr en reduksjon på 1 million til Likestillingssenteret.
Vi ber nå politikerne på Stortinget om å fremme endringsforslag i budsjettbehandlinga slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger, og hva kan gjøres for å redusere barnefattigdom i Hamar?

2. november arrangerer Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillingssenteret regional samling om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte som arbeider med barn og unge og psykisk helse. Samlingen arrangeres på Strand Hotell, Gjøvik.

Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive i Innlandet viser ny rapport fra Likestillingssenteret.

Fagdag om bruk av barnebøker for å avdekke vold mot barn på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar 24. oktober 2017.

20. og 21. november: Trygg i eget uttrykk - Kristiansand
28. og 29. november: Trygg i eget uttrykk - Arendal