Carina og Camilla sitter og ser i Kjæresteboka sammen.
Foto: Skjermdump h-a.no
I media

Ny bok skal fore­bygge overgrep: – Man må vite hva man sier ja eller nei til

I MEDIA: Kan kjæ­rester krangle uten at det er slutt? Og MÅ kjæ­rester ha sex? Dette og en rekke andre spørsmål besvarer «Den lille kjæ­resteboka». Camilla Hjulstad, som selv har en utvik­lings­hemming, omtaler boka som verdifull.

Les hele saken i Hamar Arbeiderblad.

Men­nesker med utvik­lings­hemming har en mange­doblet risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode fore­byg­gende verk­tøyer på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hver­dagen. «Den Lille Kjæ­resteboka» er en sam­talebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert og legger opp til enkle spørsmål. Boka lan­seres på SOR-konferansen 26. oktober: Lenke til Facebook-event