Bilde av Ragnhild Kaata som kjenner på munnen til Elias Hofgaard.
Foto: Ukjent/Anno Domkirkeodden/DigitaltMuseum)
Kronikker

Norske Ragnhild var Helen Kellers forbilde

KRONIKK: «Alle» har hørt his­torien om Helen Keller – den døv­blinde jenta som lærte å snakke og skrive. Men hvor mange vet at hennes for­bilde var en jente fra Valdres?

Ragnhild Kaata og Helen Kellers his­torier er et vit­nesbyrd om hva som er mulig å oppnå bare vi er mål­be­visste og aldri gir opp. Tenk å lære å snakke, uten å kunne høre eller se!

Sam­tidig er det også en his­torie om hvilken kraft som kan oppstå når en lærer møter en elev for­doms­fritt, og velger å se mulig­heter framfor barrierer.

Kro­nikken er skrevet av Goro Ree-Lindstad og Nina Johan­nesen og pub­lisert i Dags­avisen 30. mai 2023 – 150 år etter Ragnhild Kaatas fødsel: Lenke til kro­nikken «Norske Ragnhild Kaata var Helen Kellers forbilde»