Kontakt oss

Nyheter

NEI=NEI og sex uten samtykke = voldtekt

Russetiden nærmer seg med stormskritt. I forrige uke ble det avslørt at to av firmaene som tilbyr russeutstyr selger strykemerker som oppfordrer til sex og drikking.Det er for så vidt ikke noe nytt, men problemet er at de samtidig sender ut strykemerker med antivoldtekt-budskap. At leverandørene av russeutstyr innledningsvis skylder på humor og deretter på svikt i interne rutiner vitner om en generell lav bevissthet rundt hva seksuell trakassering er. Hvis voksne personer har så lite kunnskap, hvordan kan vi da forvente at ungdom vet hvor egne og andres grenser går?


I det siste har det vært flere oppslag i media om som spiller på sex og for å få deltagere til et arrangement; et russearrangement kaller seg «fitte og pils» og et reklamebyrå oppfordrer ungdommen til å gi deltagerne pulegaranti. Strykemerkene fra Russeservice AS og Russedress er i samme kategori. Å bortforklare med humor eller svikt i interne rutiner er for dumt. Det er lite sannsynlig at det er en ubevist handling, alle vet at sex selger. Problemet er at jenter og gutter som bruker disse «artige» strykemerkene vil kunne oppleve et større sex-press og at det vil være vanskeligere å si nei, og at det er større risiko for at et nei ikke blir respektert. Hvis noen blir utsatt for voldtekt, er det dessverre noen som mener de er medskyldige, for hvorfor skulle de ellers gå med slike strykemerker hvis de ikke mente noe med det?

Likestillingssenteret har i flere år jobbet med seksuell trakassering og snakket med ungdom om likestilling, seksuell trakassering og kommunikasjon. Vi har utfordret ungdommers bruk av skjellsord som «hore» og «homo». Det gjennomgående argumentet vi møter er at ordene ikke har noen betydning, og at jenter og gutter kan oppføre seg slik de vil. I våre samtaler med ungdommene kommer det etter hvert tydelig frem at jenter og gutter ikke har det samme handlingsrommet, og de innrømmer at «hore» og «homo» blir brukt om jenter og gutter som ikke oppfører seg i tråd med de tradisjonelle kjønnsnormene. I tillegg til at slik ordbruk defineres som seksuell trakassering og dermed er ulovlig, vil vi påpeke at det er ødeleggende for ungdomsmiljøet generelt. For det første bidrar det til å begrense handlingsrommet for alle. For det andre blir det vanskeligere for homofile og de som er usikre på egen kjønnsidentitet å være åpne om det. Og for det tredje fører det til økt risiko for å trå over egne og andres grenser for intimitet. Når det i dette tilfellet er snakk om russetiden, mener vi det er ekstra uheldig siden det er en arena hvor grenser allerede er utydelige. I tillegg kan vurderingsevnen for egne og andres grenser svekkes ved stort alkoholinntak.

Det at begrepet «hore» blir oppfattet som harmløst og uten betydning, vitner om at ungdom trenger mer kunnskap om hva seksuell trakassering er og ikke minst gi dem muligheten til å reflektere over egne og andres grenser, integritet og kommunikasjon. Likestillingssenteret tilbyr work-shoper rundt dette temaet og i tillegg har vi sendt ut «russekort» med teksten NEI=NEI og sex uten samtykke = voldtekt til alle videregående skoler i Hedmark. På baksiden er det oppført flere telefonnummer som det er mulig å ring hvis ungdommen opplever overgrep eller har andre ugreie opplevelse r i russetiden.

 

Elin Kjeldstadli Hatlestad, Seniorrådgiver

Kronikken sto på trykk i Aftenposten og Hamar Arbeiderblad mars 2015