Bilde av alle ti ansatte ved Likestillingssenteret.
Kronikker

Nei, vi er ikke i mål med likestillinga

KRONIKK: Stadig hører vi noen som mener at like­stil­linga har gått for langt, at det er nok nå. Men hvordan står det egentlig til med like­stil­linga i Inn­landet, og hvilke fore­stil­linger har ungdom om like­stilling? Er vi i mål?

Kro­nikken er pub­lisert i flere aviser i for­bin­delse med 8. mars 2023, og signert alle ansatte ved Likestillingssenteret: