Bilde av Carina Carlsen og Kristina Miklavic
Kronikker

Nei, du skulle ikke ønske du var tykk

KRONIKK: Eline Hei­dis­datter Lorentzen skriver i VG at hun skulle ønske hun var tykk, fordi helse­til­budet da ville vært bedre enn når hun «bare» har lipødem. Vi mener det er viktig å rette opp i noen faktafeil.

I utgangs­punktet er vi enige:

Vi trenger økt satsing på kvinnehelse.

Helse­per­sonell og befolk­ningen har behov for økt kunnskap om lipødem. Økt kunnskap vil for­hå­pent­ligvis gi et bedre helse­tilbud for de av oss som er rammet av denne sykdommen.

Kro­nikken er skrevet av Carina Carlsen og Kristina Miklavic og ble pub­lisert i VG 23. august 2023: Lenke til kro­nikken «Nei, du skulle ikke ønske du var tykk». Kro­nikken er et svar på en kronikk skrevet av Elise Hei­dis­datter Lorentzen: Lenke til kro­nikken «Jeg skulle ønske jeg var tjukk»