Domkirkeruinene i Hamar lyst opp med oransje lys.
Siste nytt

Lyser opp med oransje

Hamardomen på Domkirkeodden lyser oransje.

I anledning 16-dagerskampanjen for avskaf­felse av vold mot kvinner (FN.no), som går fra 25. november til 10. desember hvert år, har vi lyst opp dom­kirke­ruinene i Hamar med oransje lys. 

Dette har vi gjort sammen med Inter­na­sjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Sor­op­ti­mistene avd. Hamar. Vi har også lyst opp ene vinduet på kon­toret vårt i Parkgata 12.

Et vindu er lyst opp med oransje lys. Teksten #16days er synlig i vinduet.

Tema for årets 16-dagerskampanje er digital vold. Her kan du lese vår kronikk om kam­panjen: Lenke til kro­nikken «Bli med og lys opp Inn­landet oransje» i Oppland Arbei­derblad.

Det er FOKUS som har et over­ordnet ansvar for 16-dagerskampanjen i Norge. Les mer om deres arbeid, og årets kam­panje her: Lenke til FOKUS med info om kam­panjen.