Kontakt oss

Nyheter

Likestilling og likeverd i barnehagen

Likestillingssenteret er bidragsyter til tre av kapitlene i boka Likestilling og likeverd i barnehagen.

Nina Johannesen har sammen med Kari Emilsen skrevet to kapitler om metode for refleksjon og metoder for kartlegging. Begge kapitlene har en praktisk tilnærming til likestillingsarbeid i barnehagen. Mona Renolen har skrevet kapitlet om kjønnsmangfold.

Forlaget skriver om boka:

  • Barn vokser opp i et samfunn hvor deres kjønn har betydning
  • Boken gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen
  • Den trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager
  • Boken henvender seg til ansatte, studenter i barnehageutdanningen og foreldre

Kari Emilsen har vært redaktør for boka og skrevet mange av kapitlene. Hun arbeider som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole. De øvrige bidragsyterne til boka er Pia Friis, Øivind Hornslien, Nina Johannesen, Lene Kjeldsaas, Mona Renolen, Gjertrud Stordal. Bidragsyterne har erfaring fra høgskole, kompetansesenter og praksisfelt.

Bok kan bestilles direkte fra Fagbokforlaget