Jørgen Berg-Sollien og Goro Ree-Lindstad foran en bokhylle.
Kronikker

Like­stilling er et felles prosjekt

Likestilling må ikke misforstås som en kamp mellom menn og kvinner. Det er det på ingen måte, og har aldri vært det.

«Rea­li­teten er at sam­arbeid, ikke kon­kur­ranse, vil føre oss nærmere målet om et samfunn med like mulig­heter for alle. Like­stil­lings­po­li­tikken har gagnet alle kjønn, selv om vi ikke er i mål. Og like­stilling handler åpenbart om mer enn kjønn, men i dette inn­legget snakker vi om kjønnslikestilling.»

Dette debatt­inn­legget er signert Goro Ree-Lindstad og Jørgen Berg-Sollien og pub­lisert i blant annet disse avisene: