Annette Solberg og Carina Carlsen
Kronikker

Kvinne­dagen: En tid for å hedre de som tråkket først

Et stadig tilbakevendende tema i anledning kvinnedagen er gatenavn - eller retter sagt mangelen på gater med kvinnenavn.

Vi sjekket ståa i to kom­muner på Østlandet.

Eidsvoll

Av gater i grunn­lovs­bygda Eidsvoll som er navngitt etter lokale og kjente kvinner og menn, er hele 88 prosent av adressene med mannsnavn, og kun 12 prosent med kvinnenavn.

Les hele kro­nikken her: Lenke til kro­nikken i Eidsvoll Ullensaker Blad

Fred­rikstad

Fred­rikstad har 136 veier oppkalt etter menn og åtte gater oppkalt etter kvinner. I tillegg er det 21 veier med ube­stemte kvinnenavn, altså veier som ikke er knyttet spe­sielt til en person, som Emblas vei. Av gater navngitt etter lokale og kjente kvinner og menn, er hele 95 prosent av veiene oppkalt etter menn og kun 5 prosent etter kjente kvinner.

Les hele kro­nikken her: Lenke til kro­nikken i Fred­riksstad Blad