Kristina Miklavic i NRK-studio.
I media

Kristina på Etikketaten

Kristina har på nytt vært med i Etikketaten på NRK.

Denne gangen sammen med vill­marking og høg­skole­lektor Hanan Abdel­rahman og pro­gram­leder for MP3 Martin Holmen. De har snakket om etisk porno, norsk hytteliv, kropp, å være skeiv ved fami­lie­fei­ringer, ensomhet og selv­føl­gelig kjønn: Lenke til epi­soden på NRK Radio.