Frøydis Sund
I media

Kom­mentar til TV 2 om Elverum-drapet

Frøydis Sund er intervjuet i denne saken om Elverum-drapet.

– Vi er utål­modige. Vi ønsker fortgang i å få rullet ut omvendt volds­alarm, men end­ringen som kom før jul er både viktig og bra.

Dette er et tydelig signal til både politiet og jus­tis­mi­nis­teren om at det må bli fortgang i arbeidet mot vold i nære rela­sjoner, og særlig bruken av omvendt voldsalarm. 

Les hele saken her: Lenke til TV 2‑saken