Annette Solberg og Kristina Miklavic
Kronikker

Kjønnshets hindrer at jentene får en like god spill­opp­le­velse som det guttene får

Fra hets til likestilling. Kronikk i VG.

«Jenter som gamer opp­lever mye hets knyttet til deres kjønn, rett og slett «toxic» opp­førsel i gaming. Kjønns­spe­sifikk hets hindrer at jentene får en like god spill­opp­le­velse som gutta, og kan få neg­ative kon­se­kvenser for jenters utfol­delse og frem­tidens arbeidsmarked.»

Kro­nikken er skrevet av Kristina Miklavic og Annette Solberg og pub­lisert i VG 9. januar 2024: Lenke til kro­nikken «Fra hets til likestilling»