Siste nytt

Kjønnsdelt arbeids­marked tema på Østnytt

Hvorfor har vi et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked når vi er blant verdens beste på likestilling? Konstituert direktør Goro Ree-Lindstad var invitert til Østnytt for å kommentere.

Det er mange årsaker til det at vi har kjønnsdelt arbeids­marked. Det at vi tror vi har oppnådd like­stilling kan forlede oss til at vi ikke trenger å gjøre noe.

Vi er nødt til å gjøre noe, vi må skape en kultur for like­stilling, for at ungdom kan få hand­lingsrom til å velge utra­di­sjo­nelle utdan­ninger. Vi må ha ha kultur for like­stilling slik at barn skal få mulighet til å utfolde seg slik de vil, og ikke bli møtt med ube­visste kjønna kom­men­tarer og hand­linger fra fødestua og i hele oppveksten.

Du kan se hele inn­slaget på Østnytt her: Østnytt