Hasti Hamidiasl

PRIDE HOUSE 2024: Hasti deltar i panelsamtale

26.06.2024  ·  17:30–18:30 ·  Oslo

Hasti Hamidiasl deltar i panelsamtale om hvordan Oslo kan bli verden beste by å bo i for skeive med minoritetsbakgrunn.

Skeiv Verden og Oslo Røde Kors invi­terer til en samtale hvor for å dis­kutere hvordan offentlige instanser og sivil­samfunn sammen kan øke kunn­skaps­nivået og kom­pe­tansen om skeive mino­ri­teter for å få bedre tje­nester og akti­vi­teter til denne gruppen.

I panelet sitter også Eda Ramok-Sollien (Oslo Røde Kors, politisk råd­giver), Julianne Ferskaug (byråd sosiale tje­nester) og Jon Martin Larsen (dok­tor­grads­sti­pendiat ved Høy­skolen Kristiania).

Arran­ge­mentet er en del av pro­grammet på Pride House 2024, og finner sted 26. juni i møte­rommet Eyr i Legenes Hus i Oslo, kl. 17.30.

Mer info: Lenke til arrangementsside