Goro Ree-Lindstad på talerstolen med mikrofon i hånda.

Panel­samtale på Castberg-seminaret på Gjøvik

19.09.2024 Kapp

Goro Ree-Lindstad deltar i en panelsamtale under Castberg-seminaret, som finner sted på Skrivergården på Kapp.

Tema for panel­sam­talen skal være like­stil­lings­ut­ford­ringer anno 2024.

Mer info kommer her: Lenke til Castbergseminaret.no