Hasti Hamidiasl

OSLO PRIDE 2024: Hasti leder debatt om til­bakeslag mot pride

24.06.2024  ·  17:30–18:30 ·  Oslo

Hasti Hamidiasl leder denne debatten som stiller spørsmålet om hvorfor vi opplever et massivt tilbakeslag mot pride?

Det er Homo­nett­verket i Arbei­der­partiet som arran­gerer debatten som finner sted på London Pub mandag 24. juni kl. 17.30.

I panelet sitter kultur- og like­stil­lings­mi­nister Lubna Jaffery, jour­nalist i BLIKK, Reidar Engesbak og for­fatter og råd­giver i LO, Jonas Bals.

Mer info: Lenke til Facebook-event