En forsamling hører på en gruppe mennesker snakke fra scenen.

Nasjonal VIP-konferanse 2024

14.11.2024 Hamar

Vi inviterer til nasjonal konferanse på Hamar for alle VIP-kommuner, instruktører og andre involverte.

14. november samler vi igjen alle VIP-kommuner, VIP-instruktører og andre involverte til erfa­rings­ut­veksling og faglig påfyll på Hamar.