Bilde av Annette Solberg, Frøydis Sund og Carina Carlsen.

Nasjonal VIP-konferanse 2023

07.12.2023 Hamar

Vi inviterer til nasjonal konferanse på Hamar for alle VIP-kommuner, instruktører og andre involverte.

7. desember samler vi samler vi igjen alle VIP-kommuner, VIP-instruktører og andre involverte til erfa­rings­ut­veksling og faglig påfyll på Hamar. I år blir dagen brukt til kom­pe­tanse­heving og faglig påfyll, samt deling av deres gode erfaringer.