Frøydis Sund står foran en rollup med Likestillingssenterets logo. Hun smiler og holder et pride-flagg.

Nasjonal like­stil­lings­kon­fe­ranse 2024

05.03.2024  ·  09:00–13:00 ·  Oslo

Vi deltar på Bufdirs årlige likestillingskonferanse.

Dette er regje­ringens årlige kon­fe­ranse om like­stilling mellom kjønn. Tema for kon­fe­ransen i 2024 er hvordan vi kan legge til rette for like­stilte og bære­kraftige lokalsamfunn.

Like­stil­lings­sen­teret vil være til stede og stå på info-stand. Huk tak i oss om du lurer på noe!

Mer info: Lenke til infoside hos Bufdir