Statue av Katti Anker Møller.

Kvinne­his­torisk vandring under Politisk korrekt teaterfestival

02.09.2023  ·  13:00

Som en del av Politisk korrekt teaterfestival arrangerer vi en guidet tur av den kvinnehistoriske vandringen I hennes fotspor.

Vand­ringen starter ved krigs­min­nes­merket i Strand­gate­parken og ender opp ved Katti Anker Møllers fødested. I hennes fotspor er et for­mid­lings­pro­sjekt for å syn­lig­gjøre kvinner i bymiljøet og gi inn­byg­gerne kunnskap om hvilke betyd­nings­fulle og flotte damer som har levd her. Denne vand­ringen er en del av Politisk korrekt tea­ter­fes­tival, og guider er vi som jobber ved Likestillingssenteret.

Pro­sjektet er et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret og Kirsten Flagstad museum og Dom­kirke­odden (en del av Anno – museene i Hedmark).