Goro Ree-Lindstad på talerstolen med mikrofon i hånda.

Kvinne­dagen 2024: Kon­fe­ranse om kvinner i styrerommene

08.03.2024  ·  15:00 Hamar

Goro Ree-Lindstad holder foredrag på denne konferansen som arrangeres av kvinnenettverket Styredamer.

Kvinne­nett­verket og kon­fe­ransen skal inspirere flere kvinner til å tre inn i styre­rommene. Bak­grunnen er at Stor­tinget vedtok i fjor at en rekke foretak må ha minst 40 prosent kjønns­re­pre­sen­tasjon i styrer av en viss størrelse.

Kon­fe­ransen finner sted i SparkeBank1 Øst­landets lokaler i Strandgata 15 på Hamar, og dørene åpner kl. 15.00.

Mer info om kon­fe­ransen finner du her: Lenke til Facebook-event