Carina Carlsen

Kvinne­dagen 2024: Carina er hoved­taler i Kongsvinger

08.03.2024 Kongsvinger

Carina Carlsen er invitert til å være hovedtaler på 8. mars-arrangementet som Kvinnemuseet i Kongsvinger arrangerer.

Kvinne­dagene i Kongs­vinger har et rikt program, og etter sel­veste 8. mars-toget skal Carina være hoved­taler. Hun skal snakke om skjønn­hets­normer og kropps­idealer. Kvinne­dagene arran­geres av Kvinnemuseet.

Mer info her: Lenke til program for Kvinnedagene