Etikketaten-logo

Kvinne­dagen 2024: Etikk­etaten Kvinnedagen-spesial. Live-opptak på Hamar Kulturhus

22.02.2024  ·  19:00 Hamar

Hamar bibliotek og Likestillingssenteret inviterer NRK til Hamar kulturhus for live-opptak av Etikketaten. Episoden skal sendes i anledning Kvinnedagen 8. mars.

I podkasten Etikk­etaten samles tre kloke folk ukentlig for å snakke om ulike syn på livet og gi råd til ulike etiske tema og dilemma. Pro­gram­leder og den som leder sam­talen er Madeleine Cederström.

I panelet i denne spe­sial­sen­dinga møter vi filosof og råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret Kristina Miklavic, skue­spiller ved Teater Inn­landet Tom Styve og urban totning og lege, Ida Marie Rin­gerud. Og som tit­telen tilsier – det kommer nok til å være en rød tråd med kvinne- og like­stil­lings­re­la­terte spørsmål som vil bli diskutert.

Hvis du har et tema eller dilemma som du vil at de skal ta opp, kan du sende en mail til etikketaten@nrk.no

Arran­ge­mentet er gratis og finner sted 22. februar og starter kl. 19.00

Gra­tis­bil­letter finner du her: Lenke til billettbestilling

Det er et sam­arbeid mellom NRK, Hamar bibliotek og Like­stil­lings­sen­teret, og inngår som et av sam­ar­beids­ar­ran­ge­mentene i anledning Kvinne­dagen 2024 på Hamar kulturhus.

Mer info: Lenke til Facebook-event