En helsepersonell holder hånden til en eldre person.
Nurse consoling senior woman holding her hand

Kurs: Trenger vi å snakke om det?

27.09.2023 Hamar

Kurs på Hamar om seksualitet og seksuell helse for helse- og sosialfaglig personell.

Kurset omhandler sek­suell helse og sek­su­alitet for eldre, alvorlig syke, men­nesker med utvik­lings­hemming og funksjonsnedsettelser.

Påmelding: Lenke til mer info og påmelding