Mona Renolen og Kristina Miklavic

Innlegg kjønns­delte utdan­ningsvalg for UiT

19.01.2024 Tromsø

Mona Renolen og Kristina Miklavic skal holde faglig innlegg på digital nettverkssamling for rekruttering av gutter til helsefagene i regi av Universitetet i Tromsø.

Her skal de snakke om opp­vekst, kjønns­normer og kjønns­delte utdanningsvalg.

Hvis noen ønsker å melde seg på, kan de ta kontakt med Astri Ernstsen Prytz ved uni­ver­si­tetet:  astri.c.prytz@uit.no

Les mer om vårt arbeid for barn og unges opp­vekst­miljø: Lenke til infoside om tema­område oppvekst