Mona Renolen

Inn­ledning om fore­bygging av vold og overgrep mot barn

29.05.2024 Larvik

Mona Renolen skal holde et innlegg på fagdag for barnehageeier og -myndigheter, sammen med Krisesenteret i Telemark.

Tema er hvordan fore­bygge vold og overgrep. Det er Stats­for­val­teren i Vestfold og Telemark som er arrangør.

Les mer om vårt arbeid for et trygt og like­stilt opp­vekst­miljø: Lenke til tema­område oppvekstmiljø