Annette Solberg

Folke­valgt­opp­læring i Eidsvoll kommune

31.01.2024 Eidsvoll

Opplæring for folkevalgte i Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Annette Solberg holder folke­valgt­opp­læring for med­lemmene av Eldre­rådet og Rådet for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne i Eidsvoll kommune.

Opp­læring i men­neske­ret­tig­heter, like­stilling og normer. Fokus er på hvordan rådet kan bidra til like­stilling for innbyggerne.