Carina Carlsen holder Kjæresteboka.

Fagmøte om sek­suell helse for ansatte i Bydel Frogner

07.02.2024

Carina Carlsen skal holde fagmøte med ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming.

Tema for fag­møtet er sek­su­alitet og kjæresteri.