Frøydis Sund

UTSATT! Fagdag «Trenger vi å snakke om det?» på Høg­skolen i Innlandet

Terningen Arena

NY DATO KOMMER. Tema er seksuell helse. Gratis fagdag for studenter, helsepersonell og andre interesserte.

Frøydis Sund bidrar på fag­dagen «Trenger vi å snakke om det?» som arran­geres på Ter­ningen Arena på Elverum. Fag­dagen er i regi av Utvik­lings­senter for sykehjem og hjem­me­tje­nester i Inn­landet i sam­arbeid med Høg­skolen i Innlandet.