Frøydis Sund

Fagdag «Trenger vi å snakke om det?» på Høg­skolen i Innlandet

16.04.2024  ·  09:00–14:30 ·  Terningen Arena

Tema er seksuell helse. Gratis fagdag for studenter, helsepersonell og andre interesserte.

Frøydis Sund bidrar på fag­dagen «Trenger vi å snakke om det?» som arran­geres på Ter­ningen Arena på Elverum. Fag­dagen er i regi av Utvik­lings­senter for sykehjem og hjem­me­tje­nester i Inn­landet i sam­arbeid med Høg­skolen i Innlandet.

Du kan delta både fysisk eller digitalt.