Likestillingssenterets logo

Åpent hus i våre lokaler

25.08.2023 Hamar

I forbindelse med vår jubileumsmiddag inviterer vi gjestene til åpent kontor.

Vi invi­terer jubi­le­ums­gjestene til åpent kontor i Parkgata 12. Kom og se hva vi jobber med!