Flaggstang med regnbueflagg
Kronikker

Fem grunner til å heise pride-flagget

Kronikk i VG sammen med alle likestillingssentrene.

«For oss repre­sen­terer pride samhold, mangfold, aksept for for­skjel­lighet, demo­krati, kultur og ytrings­frihet – alle viktige kjennetegn på vel­ferds­sam­funnet Norge. Vi mar­kerer pride for å hylle, minne og jobbe videre.»

Les hele kro­nikken her: Lenke til Fem grunner til å heise pride-flagget

Denne kro­nikken ble pub­lisert på VG Nett 25. juni 2024, og er signert av alle like­stil­lings­sentrene i Norge ved Thea Litschi, råd­giver Senter for like­stilling, Mary Ann Skretteberg Andersen, råd­giver Senter for like­stilling, Kristina Miklavic, råd­giver Like­stil­lings­sen­teret, Ina Sla­veykov, råd­giver Reform – res­sur­senter for menn og Susanne Morales Ree, råd­giver Like­stil­lings­sen­teret KUN.

Fotokollage av kronikkforfatterne.
FORFATTERNE: Fra venstre: Thea Litschi, råd­giver Senter for like­stilling (Foto: Tomas Gun­narsson), Susanne Morales Ree, råd­giver Like­stil­lings­sen­teret KUN (Foto: Karoline O. A. Pettersen), Mary Ann Skretteberg Andersen, råd­giver Senter for like­stilling (Foto: Knut Knutsen Eigeland), Kristina Miklavic, råd­giver Like­stil­lings­sen­teret (Foto: Annette Solberg), Ina Sla­veykov, råd­giver Reform – res­sur­senter for menn (Foto: Lucas Leo­nardo Ibanez-Fæhn)