Jørgen Berg-Sollien og Mona Renolen.
Kronikker

Fedre­kvoten har utvidet mannsrollen

I år kan vi feire at det er 30 år siden fedre fikk rett til for­eldre­per­misjon. Det var bane­bry­tende i 1993 at menn skulle være hjemme med små barn. Det er ingen tvil om at fedre­kvoten har bidratt til at menn har fått en mer selv­føl­gelig status som omsorgs­person for egne barn. For når pappa har egen kvote, er han også mer hjemme med barna.

Kro­nikken er skrevet av Mona Renolen og Jørgen Berg-Sollien og pub­lisert i for­bin­delse med manns­dagen 19. november 2023. I år er det også 30 år siden fedre­kvoten ble innført. Du kan lese hele i føl­gende aviser: