Velkommen til profesjonsdag med tema: Antirasisme i lærerprofesjonen

Tid og sted: 5. september 2022 kl. 09.00-15.00 ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar

Målgruppen:
3.-, 4.- og 5.-årsstudenter på lektor- og grunnskolelærerutdanninger og lærere i grunn- og videregåendeskole.

Påmelding via dette skjemaet!

Forskningsprosjektet CERiTE ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Nansen Fredssenter, Likestillingssenteret og Bufdir inviterer til en profesjonsdag med tema antirasisme i lærerprofesjonen.

Målet for dagen:

Arbeide med temaer knyttet til rasisme, samt jobbe med perspektiver og verktøy som kan brukes for å undervise og motvirke rasisme i skolen.

Programmet er som følger:

09:00 – 10:00: Velkommen! Introduksjon til dagens tema om rase, rasisme og hvithet. Rom: Aud. 2

10:00 – 10:30: Kaffe og fruktpause

10:30 – 11:10: Hvordan snakke om vanskelige temaer? Introduksjon til Nansen Fredssenters dialogmetodikk.

11:15 – 12:00: Workshop: Case 1 «Fra spøk til alvor».

12:00 -12:45: LUNSJPAUSE (gratis varm lunsj). Rom: Kantine

12:50 – 13:30: Workshop: Case 2 «Ekskludering i klasserommet».

13:30 -14:10: Workshop: Case 3 «På lærerværelse».

14:15 -15:00: Dialogsirkel og avslutning. Takk for i dag!