Goro Ree-Lindstad.
Kronikker

Få har bidratt mer enn Rose­marie Köhn for å gjøre kirke­rommet åpnere

KRONIKK: Like­stil­lings­sen­teret er glad for at en kvinne som har betydd svært mye for mange blir hedret. Få, om noen, har bidratt mer for kvinner og skeives vilkår i Den norske kirke enn den første kvin­nelige biskopen.

Kro­nikken er skrevet av Goro Ree-Lundstad og pub­lisert i Hamar Arbei­derblad 23. mai 2023, i for­bin­delse med avduking av Köhn-statue utenfor Hamar dom­kirke: Lenke til kro­nikken «Få har bidratt mer for å gjøre kirke­rommet åpnere».