Berit Ås
Kronikker

En bauta i kvinne­kampen – Berit Ås fyller 95 år

KRONIKK: Mandag 10. april fyller Berit Ås 95 år. Det er ingen tvil om at hun har satt dype og varige spor i arbeidet for kvinners ret­tig­heter, gjennom hele sitt virke. Hun har aldri vært redd for å gå nye veier for å bekjempe urett­fer­dighet og kvinnediskriminering.

Kro­nikken er skrevet av Goro Ree-Lindstad og Frøydis Sund og ble pub­lisert i for­bin­delse med Berit Ås’ 95-årsdag 10. april 2023: