Mary Ann Skretteberg Andersen og Thea Litschi. Foran dem er er regnbuefarger og logoen til podkasten Skeiv Dagsorden.
Foto: Knut Knudsen Eigeland
I media

Dobbel Tabu i Skeiv Dagsorden

Den nye podkast-serien Skeiv Dags­orden, som pro­du­seres av Thea Litschi og Mary Ann Skretteberg Andersen ved Senter for like­stilling, tar opp aktuelle tema som angår det skeive feltet. 

I denne epi­soden snakker de blant annet om rap­porten Dobbel tabu, som vi nylig lan­serte. Dobbel tabu handler om erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Hør Skeiv Dags­orden her:

Mer info om Dobbel tabu: Lenke til rap­porten og lanseringsarrangementet

Mer info om Skeiv Dags­orden: Lenke til artikkel om podkasten hos Senter for likestilling