Bilde av Carina Carlsen og Kristina Miklavic
Kronikker

Det er tid for å være modig

KRONIKK: Dess­verre opp­lever de av oss som er skeive fortsatt uten­forskap, blikking, hets og stillhet. Vi trenger deg med på laget og vi trenger at du er en MODIG alliert.

Kro­nikken er skrevet av Carina Eli­sabeth Carlsen og Kristina Miklavic, og ble pub­lisert i Hamar Arbei­derblad 9. august 2023: Lenke til «Det er tid for å være modig»