Kontakt oss

Samfunnsutvikling og deltakelse

Demokrati

Et likestilt samfunn handler ikke bare om like politiske rettigheter, men også et representativt demokrati.

I et likestilt og representativt demokrati speiler politiske organer mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn og alder, etnisitet, bosted, funksjonsevne, religiøs tilhørighet og seksuell orientering. Vi bærer alle med oss forskjellige erfaringer, og i et mangfoldig demokrati kommer mange ulike stemmer til orde og ulike perspektiver og erfaringer legges til grunn. Dette er nødvendig for å styrke legitimiteten til politikken, og avgjørende for kvaliteten på beslutninger som skal fattes.


Dette tilbyr vi:

Motstå hersketeknikker

Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå hersketeknikkene?

Praktisk demokratiopplæring

Kurs om praktisk opplæring i valg og hva skal til for å få gjennomslag.

Kommunikasjon og hersketeknikker

Hva fremmer og hva hindrer god kommunikasjon? Hva er hersketeknikker og hvordan kan du motstå dem?