Skjermdump fra @fetmenfattet.
I media

Carina er inter­vjuet om Helse­di­rek­to­ratets «påskegrep»: – Burde vite at dette trigger

Helse­di­rek­to­ratet pub­li­serte en video med tips til hvordan spise mindre godteri i påsken. Dette rea­gerte råd­giver Carina Carlsen på og la ut en post på sin Instagram-konto @fetmenfattet:

I den for­bin­delse er hun inter­vjuet av TV2.

– Det første jeg tenkte var at det her er en sånn video du vil for­vente å finne på helt andre sider, altså pro-ana sider som opp­fordrer til spise­for­styr­relse, og ikke fra Helse­di­rek­to­ratet, sier Carlsen til TV2:

Lenke til TV2-artikkel om Helsedirektoratet-videoen

Dag­bladet og Rome­rikes Blad har også skrevet om saken:

Lenke til Dagbladet-artikkel om Helsedirektoratet-videoen

Lenke til artikkel hos Rome­rikes Blad

Etter medie­opp­slagene har Helse­di­rek­to­ratet besluttet å fjerne videoen.