Jim Ekberg, Michelle Moland, Newt Petride og Mary Ann Skretteberg Andersen og Carina Carlsen sitter på rekke.
Panelsamtale under lanseringsarrangementet på Pride House. Fra v. Jim Ekberg, Michelle Moland, Newt Petride og Mary Ann Skretteberg Andersen. Samtalen ble styrt av Carina Carlsen. Foto: Gyda Emilie Fåberg
I media

Blikk skriver om vår kart­legging av kropps­press i skeive miljøer

Spørre­un­der­sø­kelsen om kropps­press i skeive miljøer ble lansert med panel­samtale på Pride House 23. juni 2024. 

Les mer i Blikk: Lenke til artik­kelen «Under­søker kropps­press blant skeive»

Spørre­un­der­sø­kelsen finner du her: Lenke til spørreskjema