Bilde av Annette Solberg og Frøydis Sund.
Kronikker

Takk til de kom­munene som tar grep der Norge nøler

KRONIKK: Utvik­lings­hemmede har dobbel risiko for å bli utsatt for overgrep. Alle er enige om at det er grusomt, men disse har valgt å gjøre noe med det.

Et titalls kom­muner i Norge velger å bruke tid og penger på et kurs som gir utvik­lings­hemmede mulighet til å ta mer kon­troll i eget liv. Kurset heter VIP – Viktig Inter­essant Person. VIP-programmet driftes av Like­stil­lings­sen­teret og Nok. Hamar, og vi utdanner ansatte i kom­munen gratis. Disse blir VIP-instruktører og det er instruk­tørene som holder kurset for sine innbyggere.

Denne kro­nikken er skrevet av Annette Solberg og Frøydis Sund, og pub­lisert i flere region- og lokal­aviser der det er kom­muner som bruker VIP-programmet: