Annette Solberg holder rapporten Møter til besvær. Ser i kamera.
I media

Annette uttaler seg til NRK om møte­tids­punkt for lokalpolitikere

Annette Solberg er intervjuet om møtetidspunkt for lokalpolitikere i kommunene i denne NRK-saken.

«Tids­klemma gjer det krev­jande for små­barns­for­eldre å vere med i poli­tikken. Poli­tiske møte på dagtid kan gjere det lettare å delta for denne gruppa. Men i kom­munane i landet er det store skilnadar.»

Artik­kelen handler om lokal­po­li­tiker og alenemor Malena Strømmen Malakzadeh, som ikke får hver­dagen til å gå opp på grunn av poli­tiske møter på kveldstid. Derfor tar hun ikke gjenvalg ved neste kommunevalg.

Skjermdump av NRK-artikkelen. Bildet viser Malena Strømmen Malakzadeh.
Foto: Skjermdump fra nrk.no

«– Vi meiner at dette er viktig. Ønskjer vi å få med oss dei som er mellom 25 og 40 år, så må vi leggje til rette for det. Elles blir det berre de yngre og dei eldre som får høve til å delta i poli­tikken.» sier Annette.

Les hele NRK-saken her: Lenke til artik­kelen «Åleinemor droppar poli­tikken på grunn av seine møte: – Eg orkar ikkje meir»

I 2022 pub­li­serte vi under­sø­kelsen Møter til besvær, som under­søker nettopp det NRK skriver om i denne saken. Dette er viktig, for å sørge for repre­sen­tasjon i lokalpolitikken

Les mer om Møter til besvær her: Lenke til kort­versjon av rap­porten Møter til besvær