Kontakt oss

Publikasjoner

Veileder for ungdom om seksualtekniske hjelpemidler

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema, og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet «Hva skal jeg si?» Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om, og tilgang til, seksualtekniske hjelpemidler.
Dette er veilederen for ungdom.