Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Utviklingsnettverk i barnehage

Målet med et utviklingsnettverk er å øke barnehagenes kunnskap og bevissthet om kjønn og likestilling for å gi et bedre pedagogisk tilbud til barna.

Barnehagene som deltar i nettverket gjennomfører et utviklingsarbeid der de tar utgangspunkt i et område de ønsker å forbedre og de får veiledning i tilknytning til dette arbeidet.

Et utviklingsnettverk bør bestå av minst tre barnehager. Det legges opp til minst tre felles samlinger for barnehagene med forelesninger og diskusjoner om kjønn, likestilling, arbeidsmetoder og praktiske eksempler fra arbeid i andre barnehager. Hensikten er å få faglig påfyll, få kjennskap til og prøve ut metoder for refleksjon, lære om utviklingsarbeid, dele kompetanse og utveksle erfaringer. Deltagerne skal blant annet reflektere over sine egne holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter.