Kontakt oss

Publikasjoner

Ukjent verktøy – kartlegging av kommunenes kompetanse om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsnotat som evaluerer kommuner og fylkesmannsembeters arbeid med implementering av CRPD.
Kartlegginga er utført av Likestillingssenteret, Kompetansesenteret KUN og Senter for likestilling på oppdrag fra Bufdir.