Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre

Kurs for ansatte i barnehager om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering

Kurset handler om å gi alle barn rom for forskjellighet innenfor og på tvers av kjønnskategorier og utfordre stereotypier knyttet til kjønn og annen bakgrunn. Målet er å gi barna flere muligheter.

Vi legger vekt på hva barnehagen kan gjøre for å gi rom for ulike kjønnsuttrykk slik at barna utvikler en trygg identitet og god psykisk helse. Spesielt viktig er dette for barn som senere vil definere seg som lesbisk, homofil, bifil eller trans. I kurset inngår forelesninger, filmer, diskusjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

 

Tidligere kursdeltakere har sagt:

«Dette er et viktig tema»

«Et flott kurs som ga rom for refleksjon. Rørende og tankevekkende, til refleksjon»

«Lett å relatere til egen jobb»

 

Behov for kompetanseheving
Rapporten Ungdata 2016 fra NOVA avdekker at særlig unge jenter sliter med dårlig selvbilde og en økende andel unge har psykiske utfordringer. Det er sammensatte årsaker til dette, men forventninger til kjønn inngår. Derfor er det viktig at ansatte i barnehager og skoler har kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering slik at barn utvikler et godt selvbilde, god psykisk helse og et trygt kjønnsuttrykk.

Rapporten fra NIFU 2014 (Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning) Hvem skal trøste Knøttet – Hvem kan endre mønsteret? avdekker at stereotyper knyttet til kjønn opprettholdes i barnehager. Dessuten forsterkes stereotypene gjennom en stadig mer omfattende kommersialisering av barndommen. Nåløyet for «å passe inn» blir stadig trangere.

Kurset er i 2018 finansiert av Helsedirektoratet, så vi kan tilby gratis kurs. Kurset holdes av Nina Johannesen og Marion Artnzen og er et samarbeid mellom Likestillingssenteret og Steensveen ressurssenter.

Les mer om kurset i LS Info 4/2018