Kontakt oss

Publikasjoner

Trygg i egen seksualitet

LS Info 9/2021 beskriver fagdagen Trygg i egen seksualitet.
Fagdagen gir ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Ansatte i tjenester for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse må ha kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet. som gir ansatte økt kompetanse og trygghet til å snakke om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.