Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Tips og råd

Planlegger du å sette i gang et mentortilbud og trenger en diskusjonspartner?

Det kreves målrettet innsats, planlegging og ressurser for å komme i gang med et mentortilbud. Likestillingssenteret kan være rådgiver og diskusjonspartner i planleggingsfasen.

Det eksisterer mange typer organiserte mentorordninger med variasjon i struktur og innhold. Det finnes interne og eksterne ordninger, noen er del av et større program med mange deltagere, andre ønsker kun å etablere et mentortilbud til enkeltpersoner. Målgruppen varierer fra sårbare grupper, personer utenfor arbeidslivet eller ansatte som ønsker å få fart på karrieren.

Det finnes ingen fasitsvar på hva et mentortilbud skal være eller må inneholde, men visse faktorer er avgjørende for å lykkes. Likestillingssenteret kan bidra med tips og råd slik at ditt tilbud blir best mulig tilpasset din målgruppe.